Støtteforeningen Jarls Venner har til formål at bidrage med økonomisk
støtte til forskellige tiltag i Idrætsforeningen JARL ARDEN. Dette gøres
gennem forskellige arrangementer og tiltag, som bestyrelsen i
støtteforeningen, vurderer kan give et positivt økonomisk afkast til Jarls
Venner.


Ansøgning om økonomisk støtte.
 

Alle udvalg under IF Jarl Arden kan ansøge om økonomisk støtte,
skriftlig til Jarls Venner. Det er Jarl Venners bestyrelse som suverænt
afgør, hvem der skal begunstiges med midler fra støtteforeningen.

Alle ansøgninger om økonomisk støtte til et udførligt beskrevet
tiltag/arrangement(Skal som minimum indeholde flg.:formål,
hvor,hvornår, økonomisk overslag, hvilket udvalg/forening og ansvarlig
person) – SKAL sendes skriftlig til:
Støtteforeningen Jarls Venner, v/Erik Hansen, Lillevej 4, 9510 Arden.
Mobil: 2646 8616 ; Mail: hansenlillevej@gmail.com
Enten pr. mail eller pr. brev.


VIGTIGT: Ansøgningen skal naturligvis være Jarls Venner i hænde god tid inden
det ansøgte formål/begivenhed finder sted. Minimum 14 dage inden.