Hvarrevej 6 | 9510 Arden | Tlf. 21 47 60 21

Velkommen til IF Jarl Arden

-----------------------------------------------------
TILMELDING OG KONTINGENT:
 


Det sker i IF Jarl Arden

Generalforsamling 2021 onsdag 26. maj kl. 19.00
i Arden-Hallerne

Generalforsamlingen vil blive afholdt med overholdelse af corona-retningslinjerne.
HUSK: MUNDBIND OG GYLDIGT CORONAPAS

Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag der ønskes forelagt på generalforsamlingen skal være Klubbens formand Simon Kristensen (garfunkel91@hotmail.com)  skriftlig i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes forelagt på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Desuden har fremmødte forældre eller værger til aktive medlemmer under 16 år ligeledes stemmeret med 1 stemme pr. medlem. Dog maksimalt 1 stemme pr. fremmødt.

Klubbens medlemmer kan få tilsendt udkast til årsregnskab ved kontakt til kasser Niels Jørn Jakobsen på nielsjornjakobsen@outlook.dk.

Der afholdes desværre ikke årsfest i forbindelse med generalforsamlingen i år på grund af corona-restriktionerne. 

Håndboldafdelingen holder derudover medlemsmøde kl. 18.00 - 18.30. Derefter holder Jarls Venner generalforsamling 18.30-19.00. Samme Restriktioner er gældende.

Bestyrelsen for IF Jarl, Arden
9. maj 2021 

Til forside