Hvarrevej 6 | 9510 Arden | Tlf. 21 47 60 21

Svømmeskolen tilbyder:

BEGYNDER

Vejledende målgruppe: 5 - 8 år


Undervisningen foregår i det store bassin i den lave ende. De overordnede mål med holdet er at skabe et godt fundament for den undervisning børnene vil modtage i forbindelse med den specifikke stilartsindlæring på alle holdene i klubbens svømmeskole og udbygge den platform der er skabt på plask- og leg holdet. Det skal være sjovt og motiverende at være på begynderholdet og det enkelte barn skal opnå succes og sejre i forhold til barnets egne færdigheder.   


Undervisningen tager udgangspunkt i udviklingen af børnenes færdigheder i og med vand. Dette sker ved at tage udgangspunkt i de fire grundlæggende færdigheder i forbindelse med indlæringen i den ugentlige undervisning. Der vil være specifik stilartsundervisning på holdet, der primært målrettes stilarterne rygcrawl og crawl.   


Undervisningen gennemføres med brug af bælte eller dobbeltbælte i det omfang det er nødvendigt i forhold til barnets højde- og barnets færdigheder.  


Undervisningsmål for begynder:


 • Børnene skal kunne klare sig uden brug af bælte – og vinger (ikke fra starten)
 • Svømme 25 m rygcrawl ben
 • Svømme 25 m rygcrawl ss
 • Kan falde i vandet forlæns- og baglæns
 • Kaste- og gribe en bold i vandet
 • Dykke til bunden og samle dykker ringe op
 • Svømme igennem en eller flere hulahop-ringe under vandoverfladen
 • Svømme crawl ben m. plade
 • Kravle op- og ned på store redskaber ude i bassinet
 • Slå en forlæns koldbøtte
 • Kende til de fem baderåd (på børneniveau)Denne side er sidst opdateret:
14. december 2019
Til forside