Hvarrevej 6 | 9510 Arden | Tlf. 21 47 60 21

Begynder: min. 6 børn - maks. 10 børn (I lav ende stort bassin)

Målgruppe: 5-8 år – til ca. skolealder (Vejledende)

 

Træningstider:

Træner:

 

Mandag kl. 15.00 - 15.40

 

 

Claus

Kombi-hold:

Begynder-letøvede

 

Mandag kl. 16.40 – 17.20

 

 

 

Mandag kl. 17.20 - 18.00

 

 

-

 

Onsdag kl. 16.00 - 16.40

 

 

-

 

Onsdag kl. 16.40 – 17.20

 

 

 

Onsdag kl. 17.20 - 18.00

 

 

-

 

Begyndere


Undervisningen foregår i det store bassin (bemærk dette er nyt fra sommeren 2015) i den lave ende på 110-130 cm dybde. De overordnede mål med holdet er at skabe et godt fundament for den undervisning børnene vil modtage i forbindelse med den specifikke stilarts indlæring på alle holdene i klubbens svømmeskole og udbygge den platform der er skabt på plask- og leg holdet. På begynder holdet målrettes undervingen endvidere mod stilarten rygcrawl. Det skal være sjovt- og motiverende at være på begynder holdet og det enkelte barn skal opnå succes og sejre i forhold til barnets egne færdigheder.

 

Undervisningen tager udgangspunkt i udviklingen af børnenes færdigheder i og med vand. Dette sker ved at tage udgangspunkt i de fire grundlæggende færdigheder i forbindelse med indlæringen i den ugentlige undervisning. Der vil være specifik stilarts undervisning på holdet, der primært målrettes rygcrawl men også i høj grad indeholder for øvelser til indlæringen af crawl på holdet for let øvede.

 

Der vil blive inddraget såvel livredningsaktiviteter som boldspils aktiviteter i undervisningen.

 

Undervisningen gennemføres med brug af hjælpemidler i det omfang det er nødvendigt i forhold til barnets højde- og barnets færdigheder.


Undervisningsmål for begynder:


 • Børnene skal kunne klare sig uden brug af bælte – og vinger (ikke fra starten)
 • Svømme 25 m rygcrawl ben
 • Svømme 25 m rygcrawl ss
 • Kan falde i vandet forlæns- og baglæns
 • Kaste- og gribe en bold i vandet
 • Dykke til bunden og samle dykker ringe op
 • Svømme igennem en eller flere hulahop-ringe under vandoverfladen
 • Svømme crawl ben m. plade
 • Kravle op- og ned på store redskaber ude i bassinet
 • Slå en forlæns koldbøtte
 • Kende til de fem baderåd (på børneniveau)


Tilmelding:
Se Tilmelding og Pris

Til forside