Hvarrevej 6 | 9510 Arden | Tlf. 21 47 60 21

Pokaler og priser

I IF Jarl Arden findes der en række priser og pokaler, som de frivillige kan indstilles til at modtage som en påskønnelse af en ekstra ydet indsats.


Det drejer sig om følgende priser og pokaler:


Kammerataskabspokalen:
Kan indstilles skriftligt og velbegrundet inden 1. januar før årsfesten af hovedbestyrelsen og hvert af de sportslige udvalg.
Der kan indstilles et hvilket som helst medlem af klubben både spiller som leder.
Indstillingen afleveres til formanden for Jarls Venner.


Lederpokalen:
Kan indstilles skriftligt og velbegrundet inden 1. januar før årsfesten af hovedbestyrelsen, hvert af de sportslige udvalg samt Jarls Venners bestyrelse.
Der kan indstilles en frivillig træner, en holdleder, et udvalgsmedlem, et medlem af ledelsen eller et medlem af Jarls Venners bestyrelse.
Indstillingen afleveres til formanden for Jarls Venner.


Årets idrætspris (vandrepokal):
Kan indstilles skriftligt og velbegrundet inden 1. januar før årsfesten af hovedbestyrelsen og hvert af de sportslige udvalg.
Der kan indstilles en der har gjort et stort stykke arbejde i årets løb - det være sig en spiller, en holdleder, en frivillig træner, et udvalgsmedlem eller et medlem af ledelsen.
Indstillingen afleveres til formanden for Jarl.


Årets Idrætspris har været uddelt til:

 

1995 Jan Nielsen
1996 Henning N. Andersen
1997 Per Østergaard
1998 Hanne Poulsen
1999 Brian Sørensen
2000 Maria Kristensen
2001 John Nielsen
2002 Tina Kristensen
2003 Hanne-Mette Olsen
2004 Niels Jørn Jakobsen
2005 Claus Jacobsen
2006 Dan Robert Olsen
2007 Hanne ”Baske” Poulsen
2008 Morten Bartholomæussen
2009 Jan Nyeboe

 

Sigurd Kristensens Mindepokal:
Læs: Notat fra arvingerne efter Sigurd Kristensen.


Årets idrætspræstation:
Denne pris uddeles til den udøver, eller det hold, der i løbet af året har opnået et flot resultat indenfor dennes/deres idrætsgren.

Til forside