Hvarrevej 6 | 9510 Arden | Tlf. 21 47 60 21

Generalforsamling


afholdes
fredag den 7. februar 2014 kl. 18.00
i Arden-Hallen


Dagsorden ifølge vedtægterne.


Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.


Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.


Fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret. Endvidere har fremmødte forældre eller værger til aktive medlemmer under 16 år ligeledes stemmeret med 1 stemme pr. medlem, dog max. 1 stemme pr. fremmødt.


Fra den 3. februar 2014 kan klubbens medlemmer afhente udkast til årsregnskab i Arden Hallerne.

 


 

 

Årsfest


I umiddelbar forlængelse af generalforsamling i IF Jarl Arden, afholdes årsfest for aktive udøvere, forældre, sponsorer og alle andre interesserede i

 


Arden Hallerne
fredag den 7. februar 2014
Kl. 19.30 – 01.30

 Støtteforeningen
JARLS VENNER


afholder GENERALFORSAMLING
samme dag og sted kl. 17.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.

 


Til forside