Hvarrevej 6 | 9510 Arden | Tlf. 21 47 60 21

Få referat af Jarls genralforsamling for pdf.fil: Referat af generalforsamling 4. februar 2011


Dagsorden for Jarls generalforsamling 4. februar 2011 kl. 18.30 i Arden Hallerne


Indledning (Dorph):
Velkommen til generalforsamling
Efter generalforsamlingen holder vi IKKE fest i år – næsten en   tradtion.
Til at styre begivenhederne skal vi have valgt en dirigent.


 1. Valg af dirigent
  Erik Østergaard foreslås af bestyrelsen
  Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed (varslet i Nordjyske den 21.01.2011)   
  Evt. udpege stemmeoptællere

 2. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse
  Jens Dorph m.fl.


 3. Aflæggelse af sportslige udvalgs årsberetninger til godkendelse
  Fodboldudvalget Ib Kjeldsen 
  Håndboldudvalget Tommy Poulsen
  Badmintonudvalget Klaus Hansen
  Svømmeudvalget Birgitte Wielandt


 4. Fremlæggelse af årsregnskabet med påtegning af foreningens revisorer til godkendelse
  Niels Jørn Jakobsen

 5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse
  Niels Jørn Jakobsen

 6. Fremlæggelse af årsregnskabet for Jarl Ardens Fond til orientering
  Niels Jørn Jakobsen

 7. Behandling af indkomne forslag:
  Kan indleveres til formanden ind til en uge før generalforsamlingen. Der er modtaget et forslag – se vedlagte.


 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en to-årig periode:
  A: Formand (på ulige årstal) Jens Dorph er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg
  B: 2 medlemmer (på lige årstal) Niels Jørn Jakobsen og Jens Riise Dalgaard er ikke på valg. Jens Riise Dalgaard ønsker at fratræde. Bestyrelsen foreslår valg af Chris Hansen for 1 år. C: 2 medlemmer (på ulige årstal) er Liselotte Uhrenholt Christiansen og Benny E. Rasmussen er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Liselotte Uhrenholt Christiansen. Benny E. Rasmussen ønsker at fratræde og bestyrelsen foreslår valg af Jens Jørgensen
  D: Suppleant. Vivi Jessen og Benny E. Rasmussen forslås som arbejdende suppleanter til bestyrelsen.


 9. Godkendelse af udvalgsformændene til ledelsen.
  Fodboldudvalget: Ib Kjeldsen
  Håndboldudvalget: Tommy Poulsen (medlemsmøde umiddelbart forud for generalforsamling)
  Badmintonudvalget: Klaus Hansen
  Svømmeudvalget: Birgitte Wielandt

 10. Valg af revisorer:
  A: 1 revisor (på ulige årstal) Ida Jørgensen – er på valg. – bestyrelsen foreslår genvalg
  B: 1 revisor (på lige årstal) Caspar Meldgaard Jensen – er ikke på valg.
  C: 1 revisorsuppleant (vælges hvert år) – Erik Østergaard foreslås genvalgt.


 11. Valg af fanebærer (hvert år)
  Torben Kyneb foreslås genvalgt.

 12. Valg af medlemmer til Jarl Ardens Fond (hvert år)
  Bestyrelsen foreslår at de nuværende medlemmer fortsætter. Dvs. Bent Christensen, Henrik Sørensen og Mogens Bisgaard

 13. Valg af medlemmer til Arden-Hallens Forretningsudvalg.
  A: 1 medlem (på ulige årstal). Ole Kristensen er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg
  B: 1 medlem (på lige årstal). Søren Boerris Rytter – er ikke på valg. Søren har valgt at fratræde. Bestyrelsen foreslår Jens Riise Dalgaard
  C: Suppleant (hvert år). Marianne Bjønnes – bestyrelsen foreslår genvalg .

 14. Valg af medlem til Jarl Venners bestyrelse (hvert år).
  Her er valgt Anita Olesen, der ikke ønsker at fortsætte. Bestyrelsen foreslår Svend Eriksen

 15. Uddeling af pokaler
  Følgende pokaler blev uddelt:
  Sigurd Kristensens mindepokal..
  Idrætsprisen.
  Lederpokalen.
  Kammeratskabspokalen.

  Eventuelt.


Generalforsamlingen blev afsluttet med et Jarl leve.

Til forside