Hvarrevej 6 | 9510 Arden | Tlf. 21 47 60 21

Generalforsamling 2009

Den 6. februar 2009 er en stor dag for Jarl-folket og festlige sjæle, idet flere begivenheder –lige som sidste år - afvikles samme dag.


Jarls Venners generalforsamling
Kl. 17.30 holder Støtteforeningen Jarls Venner generalforsamling i Arden-hallerne. Jarls venner har tidligere bl.a. stået for at passe hallens cafeterie, og overskuddet er med til  at finansiere aktiviteterne i Jarl.


Jarl Ardens generalforsamlæing
Kl. 18.00 fortsætter det med generalforsamling i Jarl Arden, ligeledes i Arden-Hallerne. Er du medlem, og har du forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal de være formanden skriftligt i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.


Årsfest
Kl. 19.30 i umiddelbar forlængelse af generalforsamling i IF Jarl Arden afholdes årsfest for aktive udøvere, forældre, sponsorer og alle andre interesserede. Der er buffet og underholdning, som er gratis for aktive frivillige i Jarl(indstilles af de enkelte Afdelinger) – og som kun koster 100 kr. for andre med hang til fest. Og hele aftenen er der mulighed for at købe øl, vand, vin og spiritus til rimelige priser.


Betaling og tilmelding senest 30. januar 2009 kan ske til følgende:

 

Badminton Jens Kragelund 98 56 11 12
Fodbold Hanne Poulsen 98 56 23 19
Håndbold Tommy Poulsen 98 56 23 19
Svømning Allan Thomsen 98 56 15 05
Jarls Venner Ole Kristensen 98 56 18 72
Arrangementsudvalg Walther Christensen 98 56 12 12
Cafeteriaudvalg Søren Boeriis 98 56 65 25
Øvrige Jens R. Dalgaard 98 56 25 56

 

Pokaler
På generalforsamlingen uddeles der også pokaler. Jarls Venner, de sportslige udvalg eller bestyrelsen i Jarl kan 14 dage før årsfesten af hovedbestyrelsen og hvert af de sportslige udvalg.
Indstillinger kan sendes til formændene for de enkelte afdelinger eller sendes til bestyrelsen inden den 24. januar. Det drejer sig om følgende pokaler:


Sigurd Kristensens mindepokal
Denne pokal tildeles en idrætsudøver eller frivillig ulønnet leder/træner i Idrætsforeningen Jarl Arden’s ungdomsafdeling. Idrætsudøveren kan gøre sig fortjent til pokalen ved at udføre en bemærkelsesværdig god idrætspræstation. Pokalen kan også tildeles en person, som ved sin optræden og væremåde tjener som forbillede for sine kammerater. Endelig kan pokalen tildeles en frivillig leder, der har udført et usædvanligt stykke arbejde for klubben, eller på den ene eller anden måde tjener som forbillede for andre ledere i eller uden for Arden.


Kammeratskabspokalen (vandrepokal) – Jarls Venner
Denne pokal uddeles til et hvilket som helst medlem af klubben, både spiller som leder.


Lederpokalen – Jarls Venner
Denne pokal uddeles til en frivillig træner, en holdleder, et udvalgsmedlem, et medlem af ledelsen eller et medlem af Jarls Venners bestyrelse.


Årets idrætspris (vandrepokal) – Jarl
Denne pokal uddeles til en, der har gjort et stort stykke arbejde i årets løb – det være sig en spiller, holdleder, frivillig træner, udvalgsmedlem eller medlem af ledelsen.


Indstillinger bedes sendt til Formanden senest tirsdag den 20. januar 2009.


Hent siden som pdf.fil - årsfest og generalforsamling


Hent indbydelse til årsfest som pdf.fil - årsfest


Hent indbydelse til generalforsamling som pdf.fil - generalforsamling

Til forside