Hvarrevej 6 | 9510 Arden | Tlf. 21 47 60 21

Notat som pdf.fil - Sigurd Kristensens mindepokal


Nærværende er en gentagelse af notat fra arvingerne efter Sigurd Kristensen – august  1995 (til elektronisk brug).


Til idrætsforeningen Jarl Arden.


Sigurd Kristensens mindepokal.


Formål at:


Påskønne en idrætsudøver eller frivillig ulønnet leder/træner i Idrætsforeningen Jarl Arden’s ungdomsafdeling.


Idrætsudøveren kan gøre sig fortjent til pokalen ved at udføre en bemærkelsesværdig god idrætspræstation.


Pokalen kan også tildeles en person, som ved sin optræden og væremåde tjener som forbillede for sine kammerater.


Dermed skal det påpeges, at pokalen også kan tilfalde en person, som ikke nødvendigvis er dygtig til sin sport, men at den også kan tjene som en opmuntring.


Den frivillige leder skal for at få overrakt pokalen udføre et usædvanligt stykke arbejde for klubben.


Enten kan lederen opnå den ved at udføre et bemærkelsesværdigt lederarbejde, som på den ene eller anden måde vækker opsigt eller tjener som forbillede for andre ledere i eller uden for Arden.

 

Eller lederen kan tildeles pokalen for et ekstraordinært stort arbejde for klubben. Pokalen tjener herved som opmuntring.


Indstilling af modtagere skal fra de enkelte fagudvalg ske til hovedbestyrelsen, som suverænt træffer den endelige beslutning om, hvem der skal modtage pokalen.


Pokalen skal uddeles hvert år. Pokalen er en vandrepokal, som afleveres året efter. Ved aflevering får modtageren en erindringsgave.


Sammen med pokalen overrækkes kr. 5.000,- til Jarl Arden. Jarl forpligter sig til at købe obligationer for beløbet. Afkastet fra disse obligationer anvendes til at dække udgifterne til indgravering af modtagerens navn, samt til en gave til modtageren, når denne afleverer pokalen.


Gavebeløbet er tidsbestemt til 20 år, hvorefter Jarl Arden frit kan disponere over beløbet.


Med venlig hilsen


Jette Dehn, Solveig Rasmussen, Tommy Kristensen og Gurli Kristensen


August 1995.


Sigurd Kristensens Mindepokal er hidtil uddelt til følgende:

 

1996 Bruno Bartholomæussen
1997 Kjeld Andersen
1998 Ove Hjort
1999 Tommy Poulsen
2000 Niels Erik Nielsen
2001 Eva Bach Pedersen
2002 Henrik Harbo Olesen
2003 Svend Eriksen
2004 Kurt Jørgensen
2005 Helle Klitgaard
2006 Henrik ”Gumme” Gudum
2007 Ib Kjeldsen
2008 Lene Andreasen
2009 Arne Nielsen

Til forside