Hvarrevej 6 | 9510 Arden | Tlf. 21 47 60 21

Bestyrelse

Simon Kristensen
Mobil: 6127 4036
E-mail: garfunkel91@hotmail.com
Ansvarsområde: 
FormandNiels Jørn Jakobsen
Telefon: 9856 1486  Mobil: 2013 1486
E-mail: nielsjornjakobsen@outlook.dk
Ansvarsområde:
Kasserer
Lisbeth Bøss
Mobil: 3014 4230
E-mail: lisbethboss@pihl.dk

Ansvarsområde: 
Næstformand
Julie Dalsgaard
Mobil: 
E-mail: jdalsgaard90@gmail.com
Ansvarsområde:
Sportslig leder

Hanne Riise Dalgaard
Mobil:  25202123
E-mail: Hanne@riise-dalgaard.dk
Ansvarsområde:
Sekretær

Til forside