Hvarrevej 6 | 9510 Arden | Tlf. 21 47 60 21

Bestyrelse

Simon Kristensen
Mobil: 6127 4036
E-mail: garfunkel91@hotmail.com
Ansvarsområde: 
Formand

Jens Dorph 
Mobil: 
E-mail: jensdorph@mail.dk
Ansvarsområde:
Næstformand

Niels Jørn Jakobsen
Telefon: 9856 1486  Mobil: 2013 1486
E-mail: njj@migatronic.dk
Ansvarsområde:
Kasserer
Lisbeth Bøss
Mobil: 3014 4230
E-mail: lisbethboss@pihl.dk

Ansvarsområde: 
Sekretær
Julie Dalsgaard
Mobil: 
E-mail: jdalsgaard90@gmail.com
Ansvarsområde:
Sportslig leder

Liselotte Uhrenholt Christiansen
Telefon: 9856 2492  Mobil: 2092 4249
E-mail: bler@hotmail.dk
Ansvarsområde:
Suppleant

Til forside