Hvarrevej 6 | 9510 Arden | Tlf. 21 47 60 21

TRIMs udvalg mødes én gang hver måned hele året. Her diskuterer og planlægger vi alle de løbeevents som klubben står for. Det er os der sætter rammerne for klubben og sørger for at aktiviteter udføres. 
 


                                                                   
Helle Polite
Mail: helpolite@gmail.com

Susanne Aunsbjerg
mail: aunsbjerg@pc.dk

Opgaver: 
Planlægger træning
Kommunikation med Jarl Arden IF
Jette Dige Rokos
Mail: jette.dige.rokos@gmail.com
Telf: 30661989

Opgaver:
Planlægger træning
Kommunikation intern i klubben
Hjemmesiden

Kurt Povlsen
mail: kurtpovlsen51@gmail.com

Opgaver:

"Alt mulig mand" med teknik i ...

Pandelampeløb
Hanne Vammen
Mail: 4xvammen@gmail.com

Til forside