Hvarrevej 6 | 9510 Arden | Tlf. 21 47 60 21

Print formålsagenda: Støtteforeningen Jarls Venner formålsagenda

 

Støtteforeningen Jarls Venner


Formål:
Støtteforeningen Jarls Venner har til formål at bidrage med økonomisk støtte til forskellige tiltag i Idrætsforeningen JARL ARDEN. Dette gøres gennem forskellige arrangementer og tiltag, som bestyrelsen i støtteforeningen, vurderer kan give et positivt økonomisk afkast til Jarls Venner.


Ansøgning om økonomisk støtte.


Hvem kan ansøge:
Alle udvalg under IF Jarl Arden kan ansøge om økonomisk støtte, skriftlig til Jarls Venner. Det er Jarl Venners bestyrelse som suverænt afgør, hvem der skal begunstiges med midler fra støtteforeningen.


Hvordan skal man ansøge om støtte:
Alle ansøgninger om økonomisk støtte til et udførligt beskrevet tiltag/arrangement(Skal som minimum indeholde flg.: formål, hvor, hvornår, økonomisk overslag, hvilket udvalg/forening og ansvarlig person) – SKAL sendes skriftlig til:


VIGTIGT: Ansøgningen skal naturligvis være Jarls Venner i hænde god tid inden det ansøgte formål/begivenhed finder sted. Minimum 14 dage inden. Print formålsagenda: Formålsagenda

 

Til forside